Potrzebujesz pomocy w związku z projektem ? Nasi wykwalifikowani doradcy chętnie Ci pomogą.
SUFITY AKUSTYCZNE | Polska

Obiekt referencyjny - Programy Recyklingu

 

RECYKLING ODPADÓW PO DOCIĘCIU


Aby je powiększyć

Obiekt referencyjny

Obiekt: Szpital Miejski w Peterborough (Peterborough Hospital)
8,000m² (czyli 32 tony) produktów nie trafiło na wysypisko
Architekt: Nightingale Associates
Główny Wykonawca: Brookfield Europe
Wykonawca uczestniczący w programie Omega: Roskel Contracts
Obiekt referencyjny
Opis
Nowy Szpital Miejski w Peterborough, o powierzchni 95,000m² , obejmuje szpital specjalizujący się w leczeniu ostrych przypadków oraz dysponujący 98 miejscami oddział dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego, znajdujący się na terenie Edith Cavell Hospital (ECH), a także dysponujące 39 miejscami Miejskie Centrum Opieki na terenie dawnego Szpitala Rejonowego w Peterborough (PDH). Zarówno ECH jak i PDH funkcjonowały normalnie w całym okresie prowadzenia prac budowlanych.

Szczególnym wyzwaniem okazała się logistyka związana z prowadzeniem tego projektu z uwagi na ogromną liczbę dość małych pomieszczeń – łącznie 4500 różnych pomieszczeń, z których każde wymagało trzech cykli odbioru materiału (po początkowym docięciu, po montażu rusztu i płyt urządzeń serwisowych i w końcu po montażu samych płyt sufitowych). Dawało to w sumie 13500 cykli odbioru materiału, w przybliżeniu jeden cykl co 15 minut, i to pomimo skoordynowania procesu odbioru tak, aby mógł on być prowadzony jednocześnie na większej grupie pomieszczeń.

Rozwiązanie
"Liczący 40 osób zespół wykonawcy uczestniczącego w programie Omega, firmy Roskel, napełniał materiałem pojemniki na kółkach wyłożone workami o określonym rozmiarze. Po zapełnieniu, pojemnik przetaczano do miejsca bezpiecznego składowania, a gdy i ono było pełne, materiał odbierała ciężarówka z naczepą i przewoziła do zakładu Armostrong w Gateshead w hrabstwie Tyne and Wear, gdzie podlegał on recyklingowi. Jak wyjaśnił David Wilson z Roskel Contracts: „Chcieliśmy zrealizować projekt wykorzystując materiał produkowany i zmagazynowany na terytorium Wielkiej Brytanii tak, aby mieć gwarancję jego dostępności. Dostawy były dobrze skoordynowane, zaś jakość płyt i rusztu była, jak zawsze, jednolita. Byliśmy bardzo zadowoleni z ogólnej koncepcji oraz sposobu jej realizacji." Chris Fairhall, dyrektor ds. zaopatrzenia w Brookfield Construction UK, dodaje że jego firma prowadziła rozmowy z kilkoma producentami sufitów podwieszanych, jednak żaden z nich nie był w stanie zaproponować lepszej oferty niż Armstrong. „Właściwości produktu muszą przede wszystkim być zgodne ze specyfikacją i naszymi zobowiązaniami wynikającymi z umowy, a dopiero potem w grę wchodzi konkurencyjność cenowa. Możliwość powtórnego przetworzenia jest dodatkową korzyścią, jednakże recykling jest istotnym czynnikiem, ponieważ w przypadku coraz większej liczby projektów musimy kierować się wymogami środowiska naturalnego oraz nienaruszania panującej w nim równowagi."

Szukaj