Potrzebujesz pomocy w związku z projektem ? Nasi wykwalifikowani doradcy chętnie Ci pomogą.
SUFITY AKUSTYCZNE | Polska

 

Rozumienie mowy
Poufność rozmów
 Koncentracja
Sufit akustyczny dla każdego rodzaju wnętrza
Nasze podejście do projektowania i akustyki
Zalecane produkty
Studium przypadku
Narzędzia
BIURA: indywidualne pomieszczenia biurowe


Opis
Przeznaczeniem indywidualnego pomieszczenia biurowego jest zazwyczaj umożliwienie jego użytkownikowi wykonywania powierzonych mu specyficznych zadań (administracja, czytanie, pisanie, prowadzenie rozmów telefonicznych), chociaż może ono być także używane dla odbywania rozmów z dwiema bądź trzema innymi osobami.

Dla tego typu wnętrza głównym celem jeżeli chodzi o jego warunki akustyczne jest zagwarantowanie ograniczenia inwazyjności hałasu dochodzącego z sąsiednich pomieszczeń oraz zapewnienie komfortu akustycznego w czasie prowadzenia rozmów telefonicznych lub spotkań w gronie 2-3 osób poprzez ograniczenie przenikania dźwięku do sąsiednich pomieszczeń.

Ograniczenia
Słaba izolacja dźwiękowa pomiędzy zamkniętymi pomieszczeniami może oznaczać, że rozmowy prowadzone podniesionym głosem będą łatwo słyszalne, przy czym nawet rozmowy prowadzone przy normalnym natężeniu głosu mogą od czasu do czasu przeszkadzać użytkownikom sąsiednich pomieszczeń.

Własności materiałów i konstrukcji na placu budowy nie zawsze osiągają wartości wynikające z badań przeprowadzanych    w warunkach laboratoryjnych. Powodem mogą być problemy związane z montażem, takie jak na przykład rozchodzenie się dźwięku przez niewyizolowane kanały wentylacyjne, bądź „słabe punkty” takie jak niezamknięte od góry oprawy oświetleniowe.

Rozwiązania oferowane przez firmę Armstrong
Zachowanie koncentracji oraz poufność rozmów są kluczowymi czynnikami z punktu widzenia użytkowników indywidualnych pomieszczeń biurowych. Firma Armstrong proponuje produkty o bardzo dobrych własnościach dźwiękoizolacyjnych tak, aby pomóc zachować poufność rozmów oraz dla zminimalizowania wpływu hałasu dochodzącego z sąsiednich pomieszczeń, a jednocześnie o średnich własnościach dźwiękoizolacyjnych z uwagi na względnie małą kubaturę tych pomieszczeń oraz niewielką liczbę ich użytkowników. Ponieważ należy wziąć pod uwagę kompletny system akustyki pasywnej, trzeba także rozważyć alternatywne ścieżki rozchodzenia się dźwięku, tj. poprzez podwyższone półpiętra, i/lub ścianki działowe, gdyż każda z nich może zmniejszyć ogólne własności przenoszenia dźwięku pomiędzy pomieszczeniami, bez względu na wartości innych czynników.

 
Zalecane produkty

EDUKACJA
sale lekcyjne
biblioteki
Indywidualne pomieszczenia biurowe

BIURA
wnętrza na planie otwartym
indywidualne pomieszczenia biurowe

Sale konferencyjne

 


Szukaj