Potrzebujesz pomocy w związku z projektem ? Nasi wykwalifikowani doradcy chętnie Ci pomogą.
SUFITY AKUSTYCZNE | Polska

Wybór według cech produktu – więcej informacji: akustyka

Charakterystyka akustyczna produktu obejmuje dwie zasadnicze cechy:

  • Pochłanianie dźwięku (Alfa w, αw): miara stopnia pochłaniania dźwięku przez materiał,
  • oraz Izolacyjność akustyczną (R lub Rw), który opisuje stopień redukcji dźwięku przy przejściu przez materiał.

Dla sufitów podwieszanych redukcja dźwięku obejmuje także zjawisko tłumienia dźwięku, zwane także izolacyjnością akustyczną wzdłużną, (Dnc lub Dncw), występujące podczas dwukrotnego przejścia dźwięku przez sufit, dzięki wspólnej przestrzeni ponad nim.

Dobór sufitu powinien więc być zgodny ze sposobem wykorzystania przestrzeni. Firma Armstrong oferuje Państwu szeroki wybór cech akustycznych swoich produktów, co pozwala na ich dopasowanie do różnego rodzaju konkretnych zastosowań
     
Pochłanianie dźwięku: Tłumienie dźwięku: Izolacyjność akustyczna:

Wybrane produkty:
Aby uzyskać wysokie odbicie dźwięku
(αw < 0,15)
Aby uzyskać wysokie pochłanianie dźwięku (αw > 0,90) Aby uzyskać wysokie tłumienie dźwięku
(Dncw > 37)
Aby uzyskać zarówno dobre pochłanianie jak i tłumienie dźwięku
Prima Plain
Graphis
Orcal Plain
Madera Plain
Optima
Neeva
Ultima dB
Orcal z wkładem Premium B15
Ultima
Sabbia
 

Zastosowania, w których poniższe cechy mogą być uznane za bardziej istotne:

  • Odbicie dźwięku: duże sale konferencyjne, sale wykładowe, sale muzyczne
  • Pochłanianie dźwięku: otwarte przestrzenie biurowe, sale transakcyjne, pomieszczenia typu call centre
  • Tłumienie dźwięku: gabinety członków kadry zarządczej, sale konferencyjne, gabinety lekarskie

Więcej informacji:


Produkty

Przegląd nowości

Zasoby i specyfikacje

Szukaj