Potrzebujesz pomocy w związku z projektem ? Nasi wykwalifikowani doradcy chętnie Ci pomogą.
SUFITY AKUSTYCZNE | Polska

Słownik

Nasz słownik zawiera obszerną gamę terminów i pojęć związanych z sufitami podwieszanymi. Zostały one pogrupowane tematycznie, aby ułatwić znalezienie poszukiwanego zagadnienia. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi użyj proszę zakładki Kontakt z ekspertem technicznym

Akustyka

Inne definicje

Ogień

Systemy / Krawędzie / Instalacja

Systemy dźwiękowe

Alfa w - aw (ważony wskaźnik pochłaniania dźwięku) - Wyrażony przy pomocy jednej liczby wskaźnik opisujący pochłanianie fal dźwiękowych padających na powierzchnię w sposób przypadkowy, wyznaczony zgodnie z normą EN ISO 11654. W metodzie tej dla wartości zmierzonych zgodnie z normą EN ISO 20354 oblicza się dla pasma o szerokości oktawy dla częstotliwości 250, 500, 1000, 2000 i 4000 Hz, które zapisuje się w postaci wykresu. Na wykres zostaje następnie nanoszona krzywa wzorcowa, która jest stopniowo przybliżana do krzywej wynikającej z pomiarów, aż do uzyskania „najlepszego dopasowania”. Otrzymana wartość alfa w będzie się zawierać w przedziale od 0,00 do 1,00 i zawsze będzie wielokrotnością 0,05. Alfa w może na przykład wynieść 0,65.

Czas pogłosu - Jest to czas mierzony w sekundach, w którym dźwięk podlegający odbiciom w zamkniętym pomieszczeniu osłabnie do jednej milionowej (o 60 dB) swej pierwotnej mocy po ustaniu emisji dźwięku. Czas pogłosu zależy od częstotliwości emitowanych fal dźwiękowych i na ogół mierzony jest dla pasma o szerokości 1/3 lub 1 oktawy.

Częstotliwość - Wyrażona w hercach (Hz) liczba określająca, ile razy na sekundę powtarzają się cykliczne zmiany w fali dźwiękowej generowanej przez źródło dźwięku.

Dncw (ważony znormalizowany wskaźnik izolacyjności akustycznej wzdłużnej) - Wyrażony przy pomocy jednej liczby, wynikający z pomiarów wskaźnik określający obniżenie poziomu ciśnienia akustycznego dźwięku przenoszonego nad sufitem pomiędzy pomieszczeniami posiadającymi wspólny sufit podwieszany. Wyznaczany on jest zgodnie z normą EN ISO 717-1 na podstawie wyników pomiarów wykonanych zgodnie wg normy EN 20140-9 dla pasma o szerokości 1/3 oktawy w zakresie częstotliwości od 100 do 3150 Hz.

Dźwiękoizolacyjność - Ogólne pojęcie odnoszące się do odseparowania dźwięku rozchodzącego się w powietrzu przez barierę dzielącą przestrzeń na dwie części.

Herc (Hz) - Herc (Hz) – Jednostka miary częstotliwości. Jeden cykl na sekundę to jeden Herc.

Izolacyjność akustyczna wzdłużna - Termin używany w odniesieniu do przenoszenia dźwięku pomiędzy pomieszczeniami znajdującymi się pod wspólnym sufitem podwieszanym.

NRC (wskaźnik pochłaniania dźwięku) - Wyrażony przy pomocy jednej liczby wskaźnik, który opisuje pochłanianie fal dźwiękowych padających na powierzchnię w sposób przypadkowy. Określony przez normę ASTM 423 90a, współczynnik ten jest średnią arytmetyczną (zaokrągloną do najbliższej wielokrotności 0,05) współczynników pochłaniania dźwięku zmierzonych dla fal o częstotliwościach 250, 500, 1000 i 2000 Hz w paśmie o szerokości 1/3 oktawy.

Pochłanianie dźwięku - Zmiana energii fal dźwiękowych w cieplną (w wyniku tarcia) podczas przechodzenia przez lub zderzenia się z ośrodkiem lub w wyniku wprawienia powietrza w rezonans.

Pogłos - Dźwięk wybrzmiewający w zamkniętym pomieszczeniu po ustaniu emisji pierwotnego źródła dźwięku, na skutek wielokrotnych odbić fal dźwiękowych od powierzchni (ścian, sufitu, podłogi itd.). Pogłos ma istotny wpływ na jakość i poziom dźwięku w zamkniętym pomieszczeniu.

Rw (ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej) - Wyrażony przy pomocy jednej liczby, wynikający z pomiarów laboratoryjnych wskaźnik obniżenia poziomu ciśnienia akustycznego po przejściu przez przegrodę, określony przez normę EN ISO 717-1 i wyznaczany na podstawie wyników pomiarów wykonanych zgodnie z normą EN 20140-3 dla pasma o szerokości 1/3 oktawy w zakresie częstotliwości od 100 do 3150 Hz.


Produkty

Przegląd nowości

Zasoby i specyfikacje

Szukaj