Potrzebujesz pomocy w związku z projektem ? Nasi wykwalifikowani doradcy chętnie Ci pomogą.
SUFITY AKUSTYCZNE | Polska

Słownik | Inne definicje

Proszę wybrać interesujący Państwa temat aby zapoznać się z najczęściej używanymi definicjami:
Akustyka
Krawędzie | Instalacja | Systemy
Ogień
Pozostałe definicje

Zawiera Bioblock -  Farba z bio-blokadą zawiera specjalny środek grzybobójczy, który zapobiega rozwojowi pleśni
i grzybów na pomalowanej powierzchni, lub spowalnia ten rozwój.

Klasa 100 - Klasa 100 odnosi się do środowiska zdefiniowanego jako „czyste pomieszczenie” (clean room),
w którym ilość cząsteczek większych od 0,5 mikrona na stopę sześcienną powietrza nie przekracza 100 (wg standardów US Fed Standard 209D i BS 5295).

Czyste pomieszczenie - Pomieszczenie produkcyjne lub związane z ochroną zdrowia, w którym istotna jest wysoka jakość powietrza tj. niska zawartość kurzu, drobin
i drobnoustrojów chorobotwórczych. Wnętrza takie posiadają zwykle gładkie powierzchnie, aby zapobieparac gromadzeniu się kurzu, a także filtry i urządzenia strącające zanieczyszczenia, aby utrzymać poziom kurzu, drobin itp. na określonym, niskim poziomie.

Cena 1 moneta: najniższa cena / 5 monet: najwyższa cena.

Twarda wełna mineralna  Formowany na mokro materiał produkowany z zastosowaniem wełny mineralnej żużlowej lub skalnej, perlitu, celulozy i lepiszcza. Może być dziurkowany, frezowany, perforowany i malowany dla uzyskania dekoracyjnych płyt sufitowych.

Odporność na wilgoć - Właściwość płyt sufitowych, która sprawia, że nie ulegają one ugięciu pod wpływem wilgoci. Standardowe płyty sufitowe przeznaczone są do instalacji
w normalnych warunkach użytkowania: w temperaturze od 11 do 35st C i wilgotności względnej do 70%. Jeżeli spodziewamy się, że temperatura lub wilgotność powietrza mogą przekraczać te poziomy, należy zastosować sufity o odporności do 95% lub 100% wilgotności względnej.

Higiena - środek bakteriobójczy - Wszędzie gdzie wymogiem higienicznym jest zapewnienie ściśle kontrolowanej, wyjątkowej czystości powietrza, należy zastosować płyty sufitowe zawierające specjalne substancje chemiczne przeciwdziałające rozwojowi pleśni, grzybów i bakterii.

Higiena - czyszczenie pod wysokim ciśnieniem Zastosowanie specjalnej wysokiej jakości okleiny z włókna szklanego na powierzchni płyt Parafon Hygien umożliwia czyszczenie ich za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem (do 80 barów). Spełnione muszą być następujące warunki: strumień wody powinien być szeroki, o kącie rozwarcia minimum 30°, minimalna odległość wylotu strumienia wody od powierzchni płyty - 300 mm, nachylenie strumienia wody do powierzchni płyty - 45°.

Sufity laminowane -  Płyty sufitowe z twardej wełny mineralnej, których powierzchnia pokryta została laminatami
z folii metalowej, powłoką poliestrową, bądź welonem z włókna szklanego.

Odbicie światła (LR) -  Współczynnik odbicia światła właściwy dla danej powierzchni to jej zdolność do odbijania światła. Mierzony on jest stosunkiem ilości światła odbitego do ilości światła padajacego na tę powierzchnię i jest wyrażony
w procentach.

Odporność na szorowanie / częste czyszczenie -
W przypadku zastosowania sufitu podwieszanego
w pomieszczeniach, w których utrzymanie go w czystości ma podstawowe znaczenie, płyty sufitowe mogą być poddawane czyszczeniu częstszemu i bardziej dokładnemu niż
w standardowych warunkach użytkowania. W takich przypadkach najlepiej jest zastosować sufity o specjalnym licu np. winylowym, które można poddawać intensywnemu
i częstemu czyszczeniu. Sufity metalowe również nadają się do takich zastosowań.

Miękka wełna mineralna - Płyty sufitowe produkowane
z takich materiałów, jak wełna skalna, włókna szklane
i lepiszcza z dekoracyjnymi okleinami.

Przewodność cieplna (λ) - Właściwość materiału polegająca na ograniczonym przewodzeniu ciepła. Im niższy jest ten współczynnik, tym izolacyjność termiczna materiału jest wyższa.

Zmywalność / sporadyczne czyszczenie - Płyty sufitowe mogą być czyszczone przy pomocy wilgotnej ścierki lub gąbki, zamoczonej w wodzie z dodatkiem łagodnego mydła lub rozpuszczonych środków czyszczących.


Produkty

Przegląd nowości

Zasoby i specyfikacje

Szukaj