Potrzebujesz pomocy w związku z projektem ? Nasi wykwalifikowani doradcy chętnie Ci pomogą.
SUFITY AKUSTYCZNE | Polska

 

Rozumienie mowy
Poufność rozmów
 Koncentracja
Sufit akustyczny dla każdego rodzaju wnętrza
Nasze podejście do projektowania i akustyki
Zalecane produkty
Studium przypadku
Narzędzia
EDUKACJA: sale lekcyjne


Opis
Ciche warunki panujące w sali lekcyjnej mogą zwiększyć rozumienie mowy oraz stymulować uwagę uczących się. Może to sprawić, że uczniom będzie łatwiej zrozumieć nauczyciela, a jednocześnie nie będzie prowadzić do jego stresu ani powodować jego zmęczenia. Odpowiedni czas pogłosu, przy poziomie mowy (sygnału) wyższym niż hałas tła stają się istotnymi czynnikami.

Ograniczenia
Uczniowie siedzący z przodu sali lekcyjnej na ogół dobrze słyszą nauczyciela, podczas gdy ci, którzy siedzą z tyłu mogą mieć problemy, aby go usłyszeć bądź zrozumieć, spowodowane jest to nadmiernym pochłanianiem dźwięku oraz/lub przeszkadzającym hałasem. Dźwięk pracujących wentylatorów, czy hałas dochodzący z zewnątrz przez otwarte okna, zwłaszcza latem, to tylko niektóre spośród czynników wpływających na warunki akustyczne w sali lekcyjnej.

Rozwiązania oferowane przez firmę Armstrong
Zaleca się, aby maksymalny czas pogłosu dla większości sal lekcyjnych wynosił 0,6 sek. bądź 0,8 sek. odpowiednio dla szkoły podstawowej i szkoły średniej. Długi czas pogłosu sprzyja akumulacji hałasu tła, co może wpływać niekorzystnie na rozumienie mowy.
Z drugiej strony, krótkie czasy pogłosu mogą ograniczać mocne odbicia dźwięku, konieczne aby osoby siedzące z tyłu sali mogły słyszeć wszystko wyraźnie.

Dla uzyskania efektu dobrego rozumienia mowy, najlepiej jeżeli poziom głosu przewyższa o co najmniej 10 do 15 dB poziom hałasu tła. Międzynarodowe badania pokazują, że w ciągu danego roku do 15% uczących się w poszczególnych grupach cierpi na skutek trwałych bądź czasowych kłopotów ze słuchem spowodowanych chorobą lub alergią. W takich przypadkach audiolodzy zalecają, aby różnica pomiędzy poziomem głosu a hałasem tła wynosiła od 20 do 30 dB.

Zbyt duży poziom pochłaniania dźwięku może prowadzić do powstania wnętrza “martwego” akustycznie, co sprawi, że w takim pomieszczeniu wystąpią trudności z porozumiewaniem się. Sufit podwieszany cechujący się pochłanianiem rzędu αw = 0,60 zazwyczaj umożliwia uzyskanie pożądanego poziomu czasu pogłosu w większości sal lekcyjnych.

Zalecenia
Poza wymaganym maksymalnym czasem pogłosu, firma Armstrong zaleca także implementację minimalnego czasu pogłosu równego 0,4 sek. aby uniknąć powstawania w sali efektu martwego pola akustycznego, oraz dla zapewnienia rozumienia mowy z tyłu sali: Sabbia, Sahara, Perla, Ultima,z ekstra mikroperforacją

W określonych warunkach, zwłaszcza w salach przeznaczonych dla dzieci mających problemy ze słuchem, oraz tam, gdzie jest słabe odseparowanie od hałasu tła, akustyka pasywna może nie zapewnić zadowalającego poziomu rozumienia mowy, pomimo spełniania wymogów dotyczących czasu pogłosu. W takich przypadkach firma Armstrong zaleca zastosowanie uzupełniającego rozwiązania o charakterze aktywnym akustycznie, służącego wzmocnieniu siły głosu nauczyciela w sali: płyt z systemem dźwiękowym: i-ceilings.

 
Zalecane produkty

EDUKACJA
sale lekcyjne
biblioteki
Indywidualne pomieszczenia biurowe

BIURA
wnętrza na planie otwartym

indywidualne pomieszczenia biurowe

Sale konferencyjne

 


Szukaj