Potrzebujesz pomocy w związku z projektem ? Nasi wykwalifikowani doradcy chętnie Ci pomogą.
SUFITY AKUSTYCZNE | Polska

Montaż, konserwacja & Sufity podwieszane

  Wróć do najczęściej zadawane pytania
1 - Jaki jest typowy koszt sufitu podwieszanego?
Na koszt sufitu Armstrong wpływa wiele czynników, między innymi: wymiar i kształt pomieszczenia, wysokość podwieszenia sufitu, projektowane zmiany poziomu oraz oczywiście rodzaj zastosowanego sufitu. Informacje związane z przygotowaniem budżetu na materiał wykorzystany do skonstruowania sufitu można uzyskać u dystrybutorów sufitów w Polsce, koszty montażu powinna oszacować firma wykonawcza na podstawie projektu. W zakładce Kontakt na stronie internetowej znajdują się informacje na temat firm wykonawczych współpracujących z nami w ramach programu Omega.
 
2 - Jaki jest szacunkowy czas montażu sufitu Armstrong?
Czas montażu, podobnie jak koszt instalacji, sufitu Armstrong wpływa wiele czynników, między innymi: wymiar i kształt pomieszczenia, wysokość podwieszenia sufitu, projektowane zmiany poziomu, rodzaj zastosowanego sufitu, ilość wieszaków oraz konieczność bieżącego pokonywania utrudnień. Szczegółowych informacji na ten temat powinna udzielić firma wykonująca sufit w konkretnym obiekcie.
 
3 - Poszukuję sufitu, w którym nie są widoczne elementy konstrukcji. Jakie rozwiązania proponuje Armstrong?
W celu uzyskania wyglądu gładkiego sufitu z ukrytym rusztem można zastosować płyty mineralne o krawędziach SL2, sufity drewniane Madera 600x600 z krawędziami SL2 lub płyty metalowe w systemie Clip-In lub Hook on. Jeśli możliwe było by częściowe ukrycie rusztu (pomiędzy płytami powstaje szczelina 6 mm, w głębi której znajduje się profil) do wykorzystania są płyty z krawędzią Vector - krawędź dostępna dla płyt mineralnych, metalowych lub drewnianych.
 
4 - Jak długie mogą być zawiesia sufitu?
Maksymalna długość wieszaka wykonanego z drutu o średnicy 2mm zależy od możliwości rozprostowania tego drutu, jego długość nie wpływa na wytrzymałość na rozciąganie i nośność. Długość innych zawiesi systemowych Armstrong zależy od długości części składowych zawiesia i akcesoriów. Jeśli drut stosowany w zawiesiu powinien być przedłużony należy zastosować odpowiednią metodę i zadbać, aby dopuszczalne obciążenia żadnego elementu składowego (np. elementu łączącego profil i zawiesie) nie zostały przekroczone. Informacje o nośności zamieszczone są w broszurze poświęconej rusztowi Armstrong Trulok.
 
5 - Jakie zawiesia zastosować przy montażu sufitu typu Clip-In?
Płyty Orcal Clip-In montowane są od dołu poprzez wepchnięcie płyt w profile zaciskowe. Z tego powodu zawiesia powinny być sztywne (typu noniusz). Zastosowanie drutu lub zawiesi złożonych z drutu nie jest polecane.
 
6 - Jakie należy stosować mocowanie górne zawiesi do stropu?
Firma Armstrong nie jest w stanie udzielić rekomendacji w tym zakresie, ponieważ rodzaj mocowania powinien być dostosowany do rodzaju stropu czy konstrukcji, pod którą ma być podwieszony sufit oraz do obciążenia jaki będzie on stanowić. W każdym przypadku należy się upewnić co do odpowiedniej wytrzymałości na siłę wyrywającą czy jest ona odpowiednia i dostosowana do dopuszczalnych obciążeń dla zawiesia Armstrong podanych w broszurze poświęconej rusztowi Trulok. Szczegółowych informacji na temat mocowań do stropów udzielą z pewnością producenci tych elementów np. firmy Fischer i Hilti.
 
7 - Czy w przypadku rusztu widocznego T wieszaki na równoległych profilach nośnych należy wyrównywać, montować w jednej linii?
Jeśli w specyfikacji technicznej nie pojawia się taki zapis (najczęściej wynikający z przeszkód w dowolnym usytuowaniu zawiesi) nie ma żadnych powodów strukturalnych czy estetycznych aby wyrównywać położenie zawiesi.
 
8 - Jakie wieszaki są rekomendowane do stosowania z profilami rusztu antykorozyjnego?
W ofercie firmy Armstrong znajduje się cała gama wieszaków do konstrukcji antykorozyjnej takich jak np. specjalny pręt gwintowany zabezpieczony przed korozją, wieszak dwuhakowy, można również wykorzystać jako zawiesie antykorozyjny profil przyścienny.
 
9 - Jaka jest minimalna wysokość przestrzeni ponadsufitowej?
Odpowiedź na to pytanie może być rozważana na dwóch płaszczyznach: teoretycznej - związanej z użytym systemem sufitu i praktycznej - wynikającej z fizycznej możliwości podwieszenia profilu nośnego do stropu przez wykonawcę. Systemy najczęściej stosowane z widocznym rusztem wymagają przestrzeni do manewrowania płytą ponad rusztem i ulokowania jej we właściwej pozycji lub też jej wyjęcia. W tych systemach wystarczy około 150mm odległości między poziomem rusztu sufitu podwieszanego a stropem. W przypadku systemów, w których płyty są montowane od dołu (krawędź Vector, metalowe systemy typu Clip-In) przestrzeń ponadsufitowa nie jest wykorzystywana do manewrowania płytą zatem jej wysokość zależy wyłącznie od możliwości wykonawcy podwieszenia profili nośnych. Najczęściej jednak to urządzenia montowane w suficie (oprawy świetlne, dyfuzory) określają niezbędną wysokość przestrzeni ponad sufitem podwieszanym.
 
10 - Chciałbym zastosować sufit podwieszany pod skosem, kąt nachylenia do poziomu około 30°. Czy profile nośne powinny być w nim montowane wzdłuż czy w poprzek skosu?
Profile nośne w takim przypadku koniecznie należy montować pod kątem do podłogi. Podwieszanie profili w poziomie spowoduje ich skręcenie, naturalne ustawienie pionowo w stosunku do zawiesi co może prowadzić do uszkodzenia profili rusztu.
 
11 - Jak należy wykonać ukośny uskok w suficie podwieszanym?
Armstrong publikuje rysunki opracowujące szczegółowo takie rozwiązanie a także formowanie uskoku pionowego w katalogu swoich produktów oraz w pakiecie System Solutions. Prosimy o kontakt z biurem firmy (022) 337 86 10 w celu otrzymania rysunków technicznych.
 
12 - Jak najsprawniej wykonać zmianę poziomu sufitu o 250 mm?
Do wykonania niewielkich uskoków w sposób bardzo estetyczny i szybki polecamy zastosowanie profili Axiom Profiles. Profile te są produkowane w 4 wysokościach: 50, 100, 150, 200 mm, można je również łączyć ze sobą pionowo, aby utworzyć uskok innej wysokości.
 
13 - Czy możliwe jest oparcie płyt mineralnych z krawędzią frezowaną (Tegular/MicroLook) na kątowniku przyściennym i uniknięcie frezowania płyt? Co należy wziąć pod uwagę przy montażu płyt docinanych o takich krawędziach?
Jeśli z opisu technicznego nie wynikają inne wymogi możliwe jest oparcie lica płyty z krawędzią frezowaną na kątowniku typu L. W tym przypadku konieczne będzie zastosowanie podkładek pod docinane profile wsparte na kątowniku. Podkładki te występują w ofercie akcesoriów rusztu. W przypadku płyt o krawędziach frezowanych warto rozważyć zastosowanie odpowiedniego kątownika schodkowego którego wyższa półka wspiera profile, niższa natomiast płytę sufitową.
 
14 - Jaki jest rozstaw otworów na poprzeczki na profilu nośnym Armstrong?
Rozstaw ten jest różny dla różnych typów profili nośnych. Szczegółowe informacje są podane w broszurze poświęconej rusztowi Armstrong Trulok.
 
15 - Jaka jest wysokość profili konstrukcji widocznej Armstrong?
Wysokość zależy od rodzaju profilu. Szczegółowe informacje są podane w broszurze poświęconej rusztowi Armstrong Trulok.
 
16 - Jak wykonać połączenie sufitu modułowego Armstrong i opaski obrzeżowej wykonanej z płyty gipsowo-kartonowej?
Jeśli opaska z płyty gipsowo-kartonowej ma być wykonana na tym samym poziomie co sufit modułowy polecamy zastosowanie profili Axiom Transitions, które pozwalają na szybkie i bardzo estetyczne rozwiązanie przejścia pomiędzy materiałami. Jeśli opaska z płyty ma być wykonana poniżej lub powyżej sufitu modułowego do wykonania uskoku polecamy zastosowanie profili Axiom Profiles. Profile te są produkowane w 4 wysokościach: 50, 100, 150, 200 mm, można je również łączyć ze sobą pionowo, aby utworzyć uskok innej wysokości.
 
17 - W jakich odstępach należy mocować kątownik przyścienny do ściany?
Zazwyczaj stosuje się mocowanie kątownika co 300, 450 lub 600mm, jednakże każda realizacja wymaga indywidulanego podejścia i wzięcia pod uwagę specyfiki obiektu. Na przykład rozważając montaż kątownika na korytarzu i zastosowanie systemu samonośnego sufitu na pewno rozstaw mocowań należy zagęścić do 300mm.
 
18 - Czy dopuszczalny jest montaż kątownika w narożniku pomieszczenia "na zakładkę" i docinananie pod kątem 45 stopni spodniego kątownika?
Takie rozwiązanie jest dopuszczalne i praktyczne jednak należy uzyskać akceptację projektanta lub użytkownika sufitu.
 
19 - Czy w przypadku montażu płyt Orcal Axal Vector należy stosować klipsy bezpieczeństwa?
Zastosowanie tych klipsów zależy od warunków w jakich ma być zamontowany sufit. W ofercie akcesoriów nie posiadamy klipsów bezpieczeństwa do płyt Orcal Axal Vector, płyty te posiadają specjalnie nacięte krawędzie, odgięcie tych odcinków zabezpiecza płytę przed przypadkowym wypięciem z konstrukcji Trulok 24 XL² czy też demontażem przez niepowołane do tego osoby. Ten rodzaj zabezpieczenia może być równiez użyty w przypadku montażu płyt w hali sportowej, gdy jest ona narażona na uderzenie pilki, które może doprowadzić do przypadkowego wypięcia płyty.
 
20 - Czy do profili rusztu Armstrong można montować szynę górną ścianek działowych?
Tak, jest to możliwe, w ofercie znajdują się specjalne akcesoria ułatwiające montaż ścianek działowych. W przypadku montażu sufitu o odporności ogniowej należy sprawdzić czy ścianki nie są instalowane pod profilami nośnymi i czy z profili nie zostały odcięte punkty ogniowe.
 
21 - Czy należy malować docinane krawędzie płyt o niskiej gęstości? Jeśli tak, jaka farba powinna zostać użyta?
Konieczność malowania docinanych krawędzi i zabezpieczania ich przed uwalnianiem się włókien zależy od funkcji pomieszczenia. W zakładach produkujących żywność, pomieszczeniach przygotowania posiłków itp. wnętrzach należy ograniczać możliwość emisji włókien mineralnych. Jeśli nie ma takich zapisów w projekcie należy skonsultować się z projektantem. Jeśli wystąpi taka konieczność zalecamy stosowanie farb winylowych stosowanych w budownictwie i rozpuszczeniu ich w wodzie w proporcji 1:1 lub tak, by lepkość farby pozwoliła na użycie pędzla. Jeśli krawędź docięta jest widoczna użycie takich farb bedzie najlepszym podkładem do zastosowania farby licowej.
 
22 - Jak docinać płyty brzegowe?
Płyty mineralne Armstrong łatwo docinać i jeśli to konieczne formować krawędzie frezowane przy pomocy ostrego noża. Jeśli konieczne docinane krawędzie można pomalować. Płyty drewniane należy ciąć przy pomocy ręcznej lub elektrycznej piły o ostrzu z delikatnymi ząbkami. Płyty metalowe Orcal można ciąć przy pomocy nożyc do metalu lub piły taśmowej do metalu.
 
23 - Czy można zwiększyć odległość między wieszakami na profilu nośnym w stosunku do standardowej 1200mm?
Tak, jest to możliwe i dopuszczalny rozstaw zawiesi zależeć będzie od użytych profili, ich układu, wybranej płyty sufitowej. Rozstaw dla typowego układu podawany jest dla różnych profili w literaturze firmy Armstrong. W każdym przypadku można skonsultować rozstaw zawiesi w biurze firmy (22) 337 86 10.
 
24 - Muszę zainstalować sufit w module 600x600 mm na widocznym ruszcie w holu szkolnym, w którym istnieje możliwość podwieszenia zawiesi do belek stalowych w rozstawie 2,4m. Taki rozstaw jest większy niż zalecane 1200 mm między zawiesiami. Jak mogę podwiesić sufit?
Profile nośne w standardowym ruszcie Prelude 24, 15 lub Silhouette rzeczywiście zaleca się podwieszać maksymalnie co 1200mm. Ten rozstaw może być zwiększony przy zastosowaniu lżejszych płyt sufitowych jednak nie aż do 2400mm. W tym konkretnym przypadku warto rozważyć zastosowanie profili nośnych Prelude Sixty2, które pozwolą na umiejscowienie zawiesi co 2400 mm przy założeniu, że ciężar płyt i dodatkowych warstw nie przekroczy 2.3 kg/m2. Innym rozwiązaniem może być wykonanie podkonstrukcji mocowanej do belek stalowych co 1200 mm co pozwoli na wykorzystanie standardowego układu zawiesi i rusztu sufitu podwieszanego. Rodzaj profili podkonstrukcji należy skonsultować z konstruktorem lub dostawcą profili.
 
25 - Jaka jest dopuszczalna waga znaku informacyjnego podwieszonego do sufitu Armstrong?
Dopuszczalna waga zależy od ilości znaków i ich układu, umiejscowienia względem profili rusztu i oczywiście od rodzaju zastosowanego rusztu. Armstrong dostarcza akcesoria pozwalające na wykonanie bezpiecznego podwieszenia do profili widocznych rusztu sufitu, przed ich zastosowaniem prosimy o kontakt z biurem (022) 337 86 10 w celu sprecyzowania wymogów montażowych oraz określenia dopuszczalnej nośności.
 
26 - Jaka jest maksymalna waga płyt montowanych na widocznym ruszcie Armstrong?
Dopuszczalna waga zależy od rodzaju zastosowanego rusztu, parametry te są publikowane w broszurze poświęconej rusztowi Armstrong Trulok. Jeśli podane parametry nie odpowiadają przyjętym w konkretnej sytuacji założeniom proszę skontaktować się z biurem (022) 337 86 10.
 
27 - Jaka jest dopuszczalna waga lampy montowanej na widocznym ruszcie Armstrong?
Niestety nie można udzielić odpowiedzi na tak postawione pytanie w sposób jednoznaczny, ponieważ dopuszczalna waga oprawy oświetleniowej zależeć będzie m.in. od sposobu jej oparcia: czy jest wsparta na stopce czy na główce profilu, na profilach nośnych czy też poprzeczkach. Armstrong opublikował specjalną ulotkę poświęconą wsparciu opraw oświetleniowych, proszę skontaktować się z biurem firmy (022) 337 86 10.
 
28 - Czy ruszt może przejąć obciążenie lampami i dyfuzorami?
Pod pewnymi warunkami oprawy oświetleniowe można zazwyczaj oprzeć na ruszcie sufitu podwieszanego, zachowując wytyczne dopuszczalnych obciążeń. Armstrong opublikował specjalną ulotkę poświęconą instalacji opraw oświetleniowych, proszę skontaktować się z biurem firmy (022) 337 86 10. Urządzenia obciążające ruszt w sposób dynamiczny, takie jak dyfuzory, należy w każdym przypadku podwieszać niezależnie, aby uniknąć przenoszenia drgań na profile.
 
29 - Czy płyta sufitowa może przenieść ciężar lekkiego urządzenia np. punktowej oprawy halogenowej?
Możliwość bezpieczngo oparcia lekkich urządzeń na płycie zależy od rodzaju zastosowanej płyty sufitowej oraz ciężaru urządzenia. Płyty są projektowane wyłącznie do przenoszenia własnego ciężaru. Przed montażem lekkich urządzeń warto wykonać próbę z udziałem pełnowymiarowej płyty sufitowej. Jeśli wystąpi ugięcie płyty lub jej zniszczenie można wykonać płytę wsporczą np. z płyty gipsowo-kartonowej i położyć ją z tyłu modułu, aby ciężar urządzenia ≤3kg przekazać na stopkę profili rusztu widocznego.
 
30 - Jak sprawdzić czy płyta jest kwadratowa?
W tym celu najlepiej zmierzyć przekątne płyty, w idealnie kwadratowym module przekątne muszą mieć ten sam wymiar.
 
31 - Czy mogę zainstalować płyty Armstrong na ruszcie innego producenta?
Płyty Armstrong są generalnie projektowane do instalacji na ruszcie Armstrong Trulok. Większość parametrów technicznych związanych z akustyką, ogniem, odpornością na wilgoć i nośnością jest podawana w oparciu o badania przeprowadzone na systemach Armstrong złożonych z płyt i rusztu. Instalacja płyt na ruszcie innego dostawcy powinna być poprzedzona oceną kompatybilności. Warto podkreślić, że Armstrong nie będzie wówczas w stanie udzielić gwarancji na całość systemu a wyłącznie na płyty.
 
32 - Jak zamontować w suficie podwieszanym dylatację absorbującą zmiany wywołane różnicami temperatur?
Armstrong nie dostarcza żadnych specyficznych akcesoriów związanych z tworzeniem dylatacji, jednak w bardzo dużych obiektach wykonanie jej może być wskazane. W celu uzyskania informacji technicznej oraz uzgodnienia dopuszczalnych rozwiązań prosimy o kontakt z biurem (022) 337 86 10.
 
33 - Jakie oprawy oświetleniowe Armstrong szczególnie poleca do swoich rozwiązań?
Armstrong nie poleca żadnych konkretnych producentów lub rozwiązań chociaż jesteśmy świadomi, że systemy sufitów modułowych wymagają szczególnych metod montażu opraw. Większość producentów obecnych na rynku polskim posiada w swojej ofercie systemy przystosowane do instalacji na ruszcie Armstrong. Szczegółowych informacji na temat możliwości zastosowania wybranej oprawy należy oczekiwać od jej producenta. W przypadku indywidualnych rozwiązań możemy udostępnić rysunki techniczne rusztu, w którym oprawa ma być instalowana.
 
34 - Jaki produkt jest polecany do pomieszczeń o dużej wilgotności względnej powietrza?
W ofercie posiadamy trzy produkty, które są przystosowane do pomieszczeń o wilgotności względnej powietrza do 100%, są to płyty: Ceramaguard, Newtone i Orcal bez perforacji malowany obustronnie. Tak surowe warunki wilgotnościowe mogą się pojawić w takich pomieszczeniach jak np. baseny, łaźnie, pralnie oraz przy szczególnych procesach produkcji. Żaden z wymienionych produktów nie powinien być jednak narażony na stały kontakt z wodą. W warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza należy zastosować ruszt antykorozyjny Armstrong Prelude (płyty typu Lay-in). Płyty metalowe Orcal Clip-In należy montować na ruszcie galwanizowanym.
 
35 - Czy sufity Armstrong mogą być montowane na zewnątrz?
Sufit stosowany na zewnątrz powinien być odporny na obciążenie powodowane wiatrem oraz podwyższoną wilgotność względną powietrza. W ofercie posiadamy trzy produkty, które są przystosowane do pomieszczeń o wilgotności względnej powietrza do 100%, są to płyty: Ceramaguard, Newtone i Orcal bez perforacji malowany obustronnie. Żaden z wymienionych produktów nie powinien być jednak narażony na bezpośredni kontakt z opadami. Na zewnątrz, do płyt leżących na konstrukcji widocznej, należy zastosować ruszt antykorozyjny Armstrong Prelude podwieszony na sztywnych zawiesiach. Z drugiej strony obciążenie wiatrem (nad i podciśnienie nim powodowane) niesie konieczność zabezpieczenia płyt przed przypadkowym wypięciem z rusztu. Specyficzne, lokalne uwarunkowania muszą być brane pod uwagę przed montażem sufitu. Najlepsze z wielu względów do stosowania na zewnątrz są systemy sufitów metalowych: Orcal Clip-In na galwanizowanej konstrukcji wyposażony w klipsy bezpieczeństwa oraz Orcal Axal Vector z blokadami bezpieczeństwa mocującymi płytę do konstrukcji w każdym narożniku.
 
36 - Co jest przyczyną miejscowych zabrudzeń, przebarwień powierzchni płyty?
Takie zabrudzenia mogą powstawać z trzech głównych przyczyn:
1) Brudna woda mogła się dostać na stronę spodnią płyty i przesiąkając spowodowała powstanie plam - najczęściej w kolorze żółtym lub brązowym spowodowanym najczęściej zanieczyszczeniem wody rdzą.
2) Płyty leżące w bezpośrednim sąsiedztwie dyfuzorów mogą mieć na swojej powierzchni czarne smugi, ponieważ przepływające brudne powietrze pozostawia zanieczyszczenia na powierzchni płyt. Płyty o gładkiej powierzchni takie jak np. Plain, Perla, Ultima są mniej narażone na występowanie tego zjawiska.
3) Ciepłe powietrze unosi się w pomieszczeniu do góry, wraz z nim również drobne zanieczyszczenia, które są przenoszone przez płytę sufitową do zimniejszej zazwyczaj przestrzeni ponadsufitowej. Zanieczyszczenia osadzają się na powierzchni płyty najczęściej równomiernie jednakże czasami np. wówczas, gdy izolacyjność termiczna płyty nie jest jednorodna (dzieje się tak, gdy płyty metalowe mają niedbale instalowane wkłady akustyczne, które nie przylegają w narożnikach kasety) może wystąpić miejscowe silniejsze zabrudzenie, w miejscach "mostków termicznych". (w opisanym przypadku w narożach płyty).
 
37 - Czy płyty Armstrong można malować i jaką farbę wówczas zastosować?
Armstrong nie poleca żadnej konkretnej firmy produkującej farby do renowacji sufitu. Na rynku obecnych jest wiele firm oferujących możliwość wyczyszczenia bądź odnowienia sufitu poprzez malowanie. Decyzja o malowaniu płyt sufitowych powinna zostać podjęta po przeanalizowaniu rodzaju powierzchni płyty, wykonaniu prób z użyciem wybranej farby i oceny jej wpływu. Pomalowanie płyt może nieznacznie wpłynąć na pogorszenie parametru pochłaniania dźwięku, najprawdopodobniej nie wpłynie jednak na dźwiękoizolacyjność płyt. Pomalowanie płyt może również wpłynąć na ich inne parametry techniczne jak reakcja na ogień, ugięcie, odbicie światła itp. Jeśli istnieje watpliwość co do uzyskanych po wykonaniu malowania parametrów należy zlecić badania reprezentatywnej próbki. Malowanie należy wykonać po zdjęciu płyt z rusztu i ułożeniu ich na płasko. Warto pamiętać, że ingerencja tego typu w oryginalny produkt spowoduje wygaśnięcie gwarancji udzielanych na płyty.
 
38 - Muszę wykonać malowanie drobnych uszkodzeń na powierzchni płyty, które zostały wykonane podczas prac elektrycznych. Jakiej farby mam użyć?
Armstrong produkuje swoją własną farbę do malowania płyt, pojemniki o pojemnosci 1 l można zamówić w sieci dystrybucji w Polsce. Inne farby mogą różnić się odcieniem bieli.
 
39 - Mój sufit jest lekko zabrudzony. Jak mogę go wyczyścić?
Metoda czyszczenia jest uzależniona od rodzaju zastosowanej płyty i stopnia zabrudzenia. Prosimy o kontakt z biurem w celu doboru i omówienia najlepszej metody czyszczenia (022) 337 86 10.
 
Back to top Wróć do początku

Produkty

Przegląd nowości

Zasoby i specyfikacje

Szukaj