Potrzebujesz pomocy w związku z projektem ? Nasi wykwalifikowani doradcy chętnie Ci pomogą.
SUFITY AKUSTYCZNE | Polska

Ogień & Sufity podwieszane - najczęściej zadawane pytania

  Wróć do najczęściej zadawane pytania
1 - Jaka jest różnica między reakcją na ogień a odpornością ogniową?
Reakcja na ogień wynika z określenia skutków oddziaływania ognia na materiał i oceny w jakim stopniu przyczynia się do rozwoju pożaru w określonej przestrzeni, jest określona na podstawie testów laboratoryjnych badajacych stopień palności takich jak np. powierzchniowe rozprzestrzenianie ognia, emisja dymu i gazów itp. Odporność ogniowa jest związana z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się pożaru, gdy jest on zaawansowany, zatrzymaniem płomieni, zapobieganiem zawaleniu się konstrukcji budynku.
 
2 - Co to są Euroklasy?
Euroklasa opisuje reakcję na ogień materiału, jest określona według standardów badawczych podanych w zharmonizowanej europejskiej normie - określono w niej następujące Euroklasy (zaczynając od najlepszej) A1, A2, B, C, D, E lub F. Do klasy podstawowej, w zależności od krajowych przepisów, dodane mogą być indeksy związane z wydzielaniem dymu oraz emisją rozżarzonych kapiących cząstek, np. A2-s1, d0.
 
3 - Jaka jest odporność ogniowa płyt sufitowych Armstrong?
Odporność ogniowa dla sufitu podwieszanego może być wyłącznie określona dla konkretnej kombinacji rusztu (konstrukcji nośnej) oraz membrany (płyt sufitowych) zatem nie mamy możliwości podania odporności ogniowej samej pojedynczej płyty lub profilu rusztu. W zależności od przepisów i wymogów określa się rodzaj konstrukcji obiektu np. strop betonowy na belkach stalowych, strop drewniany itp., która powinna być chroniona zastosowanym sufitem podwieszanym. Sufity Armstrong zazwyczaj zapewniają ogniochronność 30, 60 lub więcej minut. Szczegółowe wyniki badania z opisem zabezpieczanej struktury nośnej, zestawieniem elementów sufitu są dostępne na życzenie.
 
4 - Ile klipsów dociskowych należy zastosować podczas montażu płyt w suficie ogniowym?
Jeśli przez określenie "sufit ogniowy" rozumiemy sufit, który jest zabezpieczeniem ogniowym konstrukcji nośnej stropu budynku ilość klipsów zależy od krajowych przepisów i wymogów i jest podana w szczegółowym raporcie z badania. Jeśli określenie "sufit ogniowy" odnosi się wyłącznie do reakcji na ogień w przypadku sufitów Armstrong nie ma konieczności stosowania klipsów dociskowych.
 
5 - Jaki rodzaj odporności ogniowej określa się dla sufitów Armstrong?
Do pewnego stopnia określają to krajowe, specyficzne wymogi. W obszarze Unii Europejskiej klasyfikacja podaje podstawowe kryteria odporności ogniowej zdefiniowanej jako zespół trzech cech zapewnionych podczas kontaktu z ogniem podczas pożaru:
R = nośność (zdolność przenoszenia obciążeń)
E = szczelność (zdolność zachowania niezmiennego kształtu)
I = izolacyjność (zdolność elementu budowlanego do utrzymania określonej temperatury po stronie nie mającej kontaktu z ogniem).
W zależności od wymagań prawnych oraz wyników badań powyższe litery mogą pojawiać się w zapisach jako RE, EI lub REI uzupełnione o liczbę np. EI 30; liczba oznacza minimalny czas w minutach, w jakim cecha powinna być zachowana.
 
6 - Jaki sufit Armstrong zapewnia 30/60 minut ochrony/odporności ogniowej?
Odporność ogniowa jest związana ze specyficznymi krajowymi wymogami oraz z rodzajem chronionego stropu dlatego prosimy o doprecyzowanie jaki standard badawczy powinien być przestrzegany oraz jaki strop ma być chroniony. Po otrzymaniu tych informacji możliwe będzie określenie jaki sufit podwieszany może zostać zastosowany.
 
7 - Jaka jest różnica między aktywnymi a pasywnymi metodami ochrony przeciwpożarowej budynku?
Aktywnymi systemami zabezpieczeń nazywamy wszystkie zabezpieczenia mające na celu wykrycie, zasygnalizowanie i o ile jest to możliwe usunięcie zagrożenia pożarowego. Zaliczamy do nich m.in.: systemy sygnalizacji pożaru (SAP), systemy stałych instalacji gaśniczych (wodne, gazowe, proszkowe, pianowe), lampy i systemy oświetlenia awaryjnego, sieć hydrantową wewnętrzną i zewnętrzną. Do metod pasywnych zaliczane są odpowiednio przebadane materiały wbudowane i zastosowane w budynku, które ograniczają rozprzestrzenianie się ognia.
 
8 - Czy zastosowanie lamp modułowych ma wpływ na odporność ogniową sufitu?
Należy sprawdzić czy proponowane lampy zostały przebadane według aktualnych standardów dla lamp lub uzyskały pozytywną opinię ekspertów. Jeśli nie, należy wystąpić do kierownika budowy o zgodę na ich zastosowanie. Należy pamiętać, że żadne metody niezgodne z przyjętymi normami, standardami np. przykrycie lamp kocem ogniochronnym, obłożenie ich wełną mineralną nie powinny być brane pod uwagę.
 
9 - Montuję sufit Armstong w pomieszczeniu, w którym znajduje się gazowy system stałej instalacji gaśniczej, jakie wytyczne powinienem wziąć pod uwagę podczas montażu?
W przypadku wykrycia ognia gazowy system stałej instalacji gaśniczej uwolni gaz neutralny do pomieszczenia i w ten sposób ugasi pożar bez uszkodzenia znajdujących się w pomieszczeniu przedmiotów (system ten jest stosowany m.in. w serwerowniach). Uwolnienie gazu najczęściej wiąże się ze znacznym, lecz krótkotrwałym, wzrostem ciśnienia w pomieszczeniu. Może to doprowadzić do uniesienia się płyt sufitowych montowanych na ruszcie widocznym. Warto rozważyć użycie klipsów dociskowych (np. BP A7890), aby ograniczyć ruch płyt sufitowych lub zastosowanie sufitu metalowego sufitu w systemie dolnego montażu np. Orcal Clip-In, który jest idealnym rozwiązaniem ponieważ nadciśnienie nie może spowodować wypięcia płyty z konstrukcji.
 
10 - Jakie są konsekwencje montażu ścianki działowej do rusztu ogniowego Armstrong?
Jeśli do montażu ścianki działowej zastosowane są badane łączniki ścianki i profili rusztu montaż ich nie powinien niekorzystnie wpłynąć na odporność ogniową. Należy sprawdzić czy ścianka nie jest instalowana do profili nośnych ani czy punkty ogniowe kompensujące rozszerzalność stali na profilach nośnych nie zostały usunięte podczas montażu rusztu sufitu.
Jeśli do montażu ścianki działowej konieczne jest użycie sztywnych stężeń poprzecznych rusztu w przypadku wybuchu pożaru usztywnienia te mogą mieć wpływ na przedwczesną utratę szczelności a przez to utratę odporności ogniowej sufitu. W tym przypadku warto skonsultować z inspektorem p.poż. oraz kierownikiem budowy zmianę konstrukcji ścianek nośnych i montaż za pomocą łączników.
 
11 - Czy mogę położyć warstwę wełny mineralnej na suficie aby podnieść jego ogniochronność?
Jeśli jest rozważane zastosowanie jakiejkolwiek warstwy dodatkowej bezpośrednio na suficie Armstrong mającej na celu podniesienie parametrów np. ogniowych, akustycznych czy izolacyjności termicznej należy zwrócić się do odpowiednich władz o zaakceptowanie rozwiązania, przebadanie wpływu warstwy lub wydanie opinii eksperckiej. Bez odpowiednich konsultacji i akceptacji np. inspektora nadzoru budowlanego rozwiązanie nie powinno być brane pod uwagę.
 
Back to top Wróć do początku

Produkty

Przegląd nowości

Zasoby i specyfikacje

Szukaj